Temel Görev:
Belediyemiz bünyesinde Etüt ve Projeler Daire Başkanlığında AB projelerini ve açılan hibeleri takip ederek halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda uygun hibeleri araştırmak, katılım öncesi AB fon ve bilgi ağlarından yararlanmak için  projeler üretilmesini sağlamak.

Sorumluluklar:
1) Büyükşehir Belediyesi birimleri ile diğer bağlı kuruluş ve iştirakler arasında AB konusunda birlikte çalışmayı sağlamak.
2) AB fonlarının kurumsal kullanımını gerçekleştirmek için gerekli desteği sağlamak, teklif olunacak her projenin stratejik plan,amaç,hedef ve politikaları ile uyum halinde hazırlanmasını gözetmek.
3) Yapılan AB çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve halkın AB konusunda ki bilinç seviyesini arttırmak.
 
AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi birimlerinin AB konusunda yapısal dönüşümlerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin arttırılması ve katılım öncesi AB bilgi ve fonlarından, çeşitli kurum ve kuruluşların hibe programlarından yararlanılmasının sağlanması amacıyla projeler hazırlayan birimdir.
Avrupa Birliği fonlarının kurumsal kullanımı için gerekli desteğin sağlanması, AB kaynaklarından ve diğer kuruluşlardan hibe almak amacıyla sunulan projelerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi stratejik plan, hedef ve politikalarla uyum içerisinde olması amacıyla yürüttüğü faaliyetlere 2016 yılı içerisinde de devam etmiştir.
Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde hibe kazanan projelerin, proje hedeflerine uygun olarak ilerlemesi, harcamaların denetiminin yapılması ve periyodik raporların hazırlanarak gerekli birim ve kurumlara sunulması sağlanmıştır.

Yürütülen bu projelerle birlikte, AB komisyonu ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yıl içerisinde açıklanan ve belediyelere de başvuru imkânı sunulan proje çağrıları için ön proje başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruda bulunulan projeler dışında teknik yardım programı kapsamında birçok proje özet olarak hazırlanarak gerekli kurumlara değerlendirilmek üzere sunulmuştur. Bu faaliyetler kapsamında 2016 yılı içerisinde özetle;

Orta Anadolu Kalkınma (ORAN) ajansının 2015 yılında duyurmuş olduğu Kültür ve Turizm Mali Destek Programından destek alınarak başlanan “Kayseri Lisesi, Milli Mücadele Lisesi Olacak” adlı proje tamamlanmıştır.
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’na Bilim Merkezi ile “Kayseri Bilim Şenliği Projesi” ile başvuruda bulunulmuş olan proje tamamlanmış olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla gerçekleştirilen açılış töreni ile ziyaretçilerine kapılarını açmıştır.

Orta Anadolu Kalkınma (ORAN) ajansının 2016 yılında duyurmuş olduğu Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programına, Kayseri Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi projesi ile başvurulmuştur. Proje kalkınma ajansı değerlendirmelerine göre destek almaya hak kazanmış olup, 14.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Proje hazırlık çalışmaları bitmiş olup ihaleye çıkılması beklenmektedir.
Orta Anadolu Kalkınma (ORAN) ajansının 2016 yılında duyurmuş olduğu Turizmi Geliştirme Mali Destek Programına, Seyyid Burhaneddin Türbesi restorasyon ve Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin Tanıtılması Projesi ile başvurulmuştur. Proje kalkınma ajansı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu destek almaya hak kazanmış olup, 14.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Proje doğrudan temin usulüne göre ihale edilmiş olup restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

Orta Anadolu Kalkınma (ORAN) ajansının 2016 yılında duyurmuş olduğu doğrudan faaliyet destek kapsamında “Büyükşehir Meslek Akademisi Fizibilite Çalışmaları ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi” için başvurulmuştur. Kalkınma ajansı tarafından değerlendirmeler yapılmış olup faaliyet desteği başvurusu kabul edilmiştir. Sözleşme imzalanma aşamasındadır.
2015 yılında, Ulusal Ajans Erasmus+ programı Key Action 2  Stratejik Ortaklık ve İyi Uygulamaların Değişimi  kapsamında İtalya’nın ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F.D'OVIDIO okulu ve Kayseri Atatürk Anadolu Lisesi ile “The "ruins" of the past to power Europeans' future” adlı ortağı olduğumuz projenin, uygulama etaplarına ve toplantılarına katılım sağlanmıştır. Uygulama etapları kapsamda 22 lise öğrencisine Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde staj yaptırılmıştır.

2016 yılı içerisinde AB hibelerinden azami faydayı sağlayabilmek ve kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla birçok seminer, konferans ve çalıştaylara iştirak edilmiş ve bölgedeki diğer kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunulmuştur.