2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 09.07.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 302

Konusu : Zabıta Dairesi Başkanlığının Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğine ve Yürürlüdeki Kanunlara uygun olarak hazırlanan Zabıta Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.06.2007 tarih ve 31 sayılı Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğine ve Yürürlüdeki Kanunlara uygun olarak hazırlanan 51 Madde, 18 sayfadan oluşan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 303

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 8.01.2007 tarih ve 11 sayılı kararının

incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.06.2007 tarih ve 130 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Belediye Meclisinin 11 sayılı kararının incelenmesi talebinin, Mimarsinan Belediyesinin konuya ilişkin ilgili kurumlarla görüşmeleri devam ettiğinden, görüşmeler tamamlandıktan sonra değerlendirmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 304

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesinde 1/5000 ölçekli 28M ve 29M

nazım imar planı Paftalarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Esenyurt mahallesinde 3136 adanın bulunduğu alan ile 860 ada, 96 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M ve 29M nazım imar planı paftalarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.06.2007 tarih ve 131 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

bahsi geçen parsellerde park alanı olarak planlı alanın fiili durumuna uygun olarak akaryakıt istasyonu olarak planlanması, mülkiyeti belediyeye ait konut alanı olarak planlı başka bir alanında park alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28 M ve 29 M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisinde alınan park alanı olarak planlı alanın akaryakıt istasyonu, konut alanı olarak planlı yerin ise park alanı olarak planlanmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 305

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih, 102, 103, 104 ve 106

sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih, 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.06.2007 tarih ve 132 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 11.05.2007 tarih, 101, 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararlarından, 101 sayılı kararı Belediyemiz Meclisinin 15.06.2007 tarih, 298 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,

102 sayılı kararı ile; Keykubat Mahallesi’nde okul alanının genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı, 103 sayılı karar ile Konaklar mevkiinde, Mülkiyeti Maliye hazinesine ait sağlık tesisi olarak planlı yerin , (M) ticaret lejant işaretli kültürel ve sosyal tesis alan olarak planlaması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 12.02.2007 tarih, 55 sayılı kararında istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

104 sayılı karar ile; Gültepe Mahallesi’nde bahçeli kütle nizamındaki parselin inşaat alanı artışı olmaksızın güney kısmının bir miktar genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

106 sayılı karar ile; Mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait, Çaybağları Mevkii 126 pafta, 455 oda, 35 parsel nolu yurt binası olarak planlı yerin genişletilmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda belirtilen 102, 103 ve 106 sayılı kararların kabulüne oybirliği ile, 104 sayılı kararın ise kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 306

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Konaklar mevkii mülki- yeti şahıslara ait, 1 pafta,

652 parsel ve mülki- yeti Maliye hazinesine ait, 1 pafta, 648 parsel nolu

taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 652 parsel ve mülkiyeti Maliye hazinesine ait, 1 pafta, 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında yapılan imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.06.2007 tarih ve 133 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Bahsi geçen parsellerin bulunduğu alanda imar adalarının birleştirilerek yeniden planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 29O nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, yapılan düzenleme ile konut alanı planlı yerin yeşil alan olarak planlanmasının uygun olacağı, imar adalarının birleştirilmesi konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliği gerektirmediğinden 1/1000 ölçekli planları yapılırken değerlendirileceğinden talebin bu şekli ile kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 307

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih ve

62 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Mimarsinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.06.2007 tarih ve 134 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Belediyesinin 04.06.2007 tarih, 62 ve 63 sayılı kararlarından, 63 sayılı kararı Belediyemiz Meclisinin 15.06.2007 tarih, 299 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,

62 sayılı kararı ile Belediyemiz Meclisinin 12.03.2007 tarih, 104 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli ilave imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında M ticaret işaretli imar adalarında E=1 olacak şekilde talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 308

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih ve

68 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.06.2007 tarih ve 135 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 68, 70, 72 sayılı kararlarından, 70 ve 72 sayılı kararları Belediyemiz Meclisinin 15.06.2007 tarih ve 300 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,

68 sayılı kararı ile mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ve S.S Hurdacılar Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı’na ait Şeker mahallesinde söz konusu alanın kentsel servis alanı olarak planlanması talebi Belediyemiz Meclisinin 13.11.2006 tarih, 501 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 309

Konusu : Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pf. 646 pr. nolu taşınmazın

bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35d-02-d nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.06.2007 tarih ve 136 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Talas Belediyesi, bahsi geçen parsellerin bulunduğu konut alanı ve park olarak planlı alanın eski plandaki durumuna göre yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35d–02-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi talebi, civarın karakterine uygun olmadığından ve yoğunluk artışı söz konusu olduğundan talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 310

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih ve

18 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 21.06.2007 tarih ve 137 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih ve 18 sayılı karar ile; Beğendik Mahallesinde sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, ilköğretim tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.04.2007 tarih, 195 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 311

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 07.06.2007 tarih,

49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Erkilet Belediye Meclisinin 07.06.2007 tarih, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 22.06.2007 tarih ve 138 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Erkilet Belediye meclisinin 07.06.2007 tarih, 49 sayılı kararı ile, Kemer, Dadağı ve Vatan köylerinin yerleşik alan sınırları belirlenmiştir. Söz konusu yerleşik alan sınırlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planları kesinleştikten sonra değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından yerleşik alan taleplerinin uygun olamayacağı,

50 sayılı kararı ile belediyemiz meclisinin 07.04.2007 tarih, 157 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçek uygulama imar planlarında ticaret alanı E=0,50, hmax=5,75 olacak şekilde planlanarak talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Erkilet Belediye meclisinin 07.06.2007 tarih ve 49 sayılı kararının reddinin, 50 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda Ticaret Alanı hmax=5,75’in hmax=5,95 olarak değiştirilerek Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 312

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5 nolu

parsel taşın-mazların bulunduğu alan ve civarında NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5 nolu parsel taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 22.06.2007 tarih ve 139 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

cami alanı ve ticaret alanı olarak planlı söz konusu yerde, cami alanının ticaret alanı olacak şekilde batı yönünde genişletilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 29L Nazım imar planında cami alanın genişletilmesi ile ilgili talebin ticaret alanı olarak planlı yerde mülkiyet sahiplerinden muvafakat alınmadığından talebin reddinin uygun olacağı, muvafakat alınması halinde yeniden değerlendirileceği yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 313

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2007 tarih,

77 ve 78 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2007 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 25.06.2007 tarih ve 140 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2007 tarih,77 ve 78 sayılı kararlarında;

77 sayılı kararı ile Bakım Akaryakıt ve LPG istasyonu planlanması talebi Belediyemiz meclisinin, 12.03.2007 tarih, 110 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığında tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

78 sayılı kararı ile; Kavakyazısı mevkii 170-314 pafta, 3007 ada, 1 no’lu parselin bulunduğu alandaki fiili durum ile plan arasındaki uyumsuzluğun giderilerek akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ile yeşil alan planlaması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2007 tarih, 77 ve 78 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 314

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih,

76, 77, 78 ve 79 sayılı kararları.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 76, 77, 78 ve 79 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 25.06.2007 tarih ve 141 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Talas Belediyesinin 04.06.2007 tarihli meclis kararlarından,

76 sayılı kararı ile Ali Dağı eteğinde düşük yoğunlukta konut alanının, ticaret alanı olarak planlanması talebi. E=0.50 ve Hmax=8.95 (su basman kotunun 40 m’lik yoldan cephe alarak belirlenmesi kaydıyla) olacak şekilde talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

77 sayılı kararı ile; park alanı olarak planlı yerlerde 4adet trafonun planlara işlenmesi talebi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

78 sayılı karar ile; Yenibağlar Mevkiinde su arkını geçtiği yerde mülkiyetten doğan sorunların giderilmesi amacıyla imar adasının bir kısmının otopark olarak planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

79 sayılı kararı ile; K1 olarak planlı ticaret kütlesinin (13x23) ebatlarında planlanması, 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarihli Meclis kararlarında 76 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün, 77, 78 ve 79 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 315

Konusu : Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi

(AYKOME) Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. maddesine istinaden hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliğinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 20.06.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/1671 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. maddesine istinaden yeniden hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliği tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 316

Konusu : Gen.Sekr. Yard. Ahmet ACER’in Paris ve Strazbourg Belediyesi ile

görüşmeler yapması için görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, A.B’ye sunacağımız projelerle ilgili proje ortaklıkları konularında Paris ve Strazbourg Belediyesi ile görüşmeler yapmak üzere, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’in 11-15 TEMMUZ 2007 tarihleri arasında görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 04.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/175 sayılı yazıları okundu.

A.B’ye sunacağımız projelerle ilgili proje ortaklıkları konularında Paris ve Strazbourg Belediyesi ile görüşmeler yapmak üzere, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’in 11-15 TEMMUZ 2007 tarihleri arasında görevlendirilmesine ve 6245 Sayılı Yasaya göre harcırahının ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 317

Konusu : Erkilet Belediyesi, Mahmut CANPULAT’A ait Dere Mahallesi, 158 ada,

1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölç. 33K, 33L NİP.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, mülkiyeti Mahmut CANPULAT’a ait, Dere Mahallesi, 158 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 33K-33L Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1200-1116 sayılı yazıları okundu.

Erkilet Belediyesi, mülkiyeti Mahmut CANPULAT’a ait, Dere Mahallesi, 158 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 33K-33L Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 318

Konusu : Erkilet Belediyesine ait, 62 pf, 827 ada, 1 pr. Nolu taşınmazda,

1/5000 ölç.32 L NİP.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesine ait, 62 pafta, 827 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32L Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1203-1121 sayılı yazıları okundu.

Erkilet Belediyesine ait, 62 pafta, 827 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32L Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 319

Konusu : Büyükbürüngüz Belediyesi, şehir yolu mevkiinde Yeşil Alan

olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması talebi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Büyükbürüngüz Belediyesi, şehir yolu mevkiinde Yeşil Alan olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1220-1144 sayılı yazıları okundu.

Büyükbürüngüz Belediyesince şehir yolu mevkiinde, Yeşil Alan olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 320

Konusu : B.Şehir Bel. Meclisinin 14.05.2007 tarih ve 203 sayılı karına istinaden

onanan 1-5000 ölç. 30M Nazım İmar Planına askı ilanı süresinde

yapılan itiraz talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2007 tarih ve 203 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde A.Kemal NAKİPOĞLU’nun itiraz talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1334-1244 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2007 tarih ve 203 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde A.Kemal NAKİPOĞLU’nun itiraz talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 321

Konusu : Talas Bel. Meclisinin 02.07.2007 tarih,

88 ve 89 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 88 ve 89 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1461-1344 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 88 ve 89 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 322

Konusu : Hacılar Bel. Meclisinin 02.07.2007 tarih ve

21 sayılı kararının incelenmesi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1462-1351 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 323

Konusu : Kocasinan Bel. Meclisinin 09.07.2007 tarih ve

80 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1483-1368 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 324

Konusu : Anbar mev.42 pf,2259 pr.civ.1/5000 ölçekli 31 İ NİP.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Ağaç İşlerinin bulunduğu alanın kuzeyinde, Anbar Mevkii, 42 pafta, 2259 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 İ Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1485-1372 sayılı yazıları okundu.

Ağaç İşlerinin bulunduğu alanın kuzeyinde, Anbar Mevkii, 42 pafta, 2259 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 İ Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 325

Konusu : Hacılar Bel.Beğendik Mah. 22 pf. 2814 ve 2815 nolu parselde NİP.

 

Hacılar Belediye Başkanı Ahmet HERDEM’in Beğendik Mahallesinde 22 Pafta, 2814 ve 2815 nolu parselin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi konusunun gündeme alınmasını talep etmesi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 24. madde olarak gündeme alınmıştır.

Ağaç İşlerinin bulunduğu alanın kuzeyinde, Anbar Mevkii, 42 pafta, 2259 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 İ Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 326

Konusu : Güneşli Belediye sınırları içerisinde 188 ada,

1 par. nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Güneşli Belediye Başkanı Hasan YILMAZ’ın Belediye sınırları içerisindeki 188 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebi konusunun gündeme alınmasını talep etmesi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 25. madde olarak gündeme alınmıştır.

Güneşli Belediyesi sınırları içerisindeki 188 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 09.07.2007

Karar No : 327

Konusu : Kuşçu Belediyesi 2007 yılı bütçesine Ek Bütçe yapılması.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre, Kuşçu Belediyesinin, 2007 Yılı Bütçesine Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 09.07.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.10/214 sayılı yazıları okundu

Belediyemiz Meclisinin, 30.11.2006 tarih ve 556 sayılı kararı ile Kuşçu Belediyesine 2007 Yılı için, 470.900,00YTL bütçe yapılması karalaştırılmış olup, verilen bütçe yetişmeyeceğini belirterek ek ödenek verilmesini talep etmiştir. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Kara Taşıt Alımları giderleri için, 10.000,00YTL

İnşaat Malzemesi alımları için, 65.000,00YTL

İş makinesi kiralama giderleri için, 28.000,00YTL

Taşıt Bakım Onarım giderleri için, 20.000,00YTL

Yol Bakım Onarım giderleri için, 27.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Taşınır Kira Gelirleri, 5.000,00YTL

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 95.000,00YTL

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paya, 50.000,00 YTL

 

Gider Bütçesine 150.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 150.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.