2007 TOPLANTI DÖNEMİNİN 12.11.2007 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 481

Konusu : Belediyemizin 2008 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin incelenmesi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2008 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının, 31.10.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-11 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2008 Mali Yılı Taslak performans Program teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 482

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 2008 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2008 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, 1.Hukuk Müşavirliğinin, 19.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61-315 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2008 Mali Yılı Taslak performans Program teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 483

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 2008 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2008 Mali Yılı Taslak performans Program teklifinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, 1.Hukuk Müşavirliğinin, 19.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61-314 sayılı yazısı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2008 Mali Yılı Taslak performans Program teklifi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top.Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 484

Konusu : Belediyemiz, 5 adet İlçe Belediyesi ve 19 adet İlk Kademe Belediyesinin 2008 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemiz, 5 adet İlçe Belediyesi ve 19 adet İlk kademe Belediyesinin 2008 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.11.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-32 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince, hazırlanan Belediyemiz, 5 adet İlçe Belediyesi ve 19 adet İlk kademe Belediyesinin 2008 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 485

Konusu : Belediyemizin 2008 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2008 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-488 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi g fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz 2008 Mali Yılı Gelir Tarifesi tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 486

Konusu : Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 19.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB. 0.61/310 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon üyeliklerine; 1 yıl süre ile Mahmut HİÇYILMAZ, Mehmet ŞEREFLİOĞLU, Ünal ŞAHİN, Yüksel YALÇIN, Uğur İMREN, Sami BAYIRBAŞI ve Rasim GÖLBAŞI’nın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top.Tarih : 12.11.2007

Karar No : 487

Konusu : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 19.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/309 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 1 yıl süre ile Mehmet TARINÇ, Hamdi ELOĞLU, A.Serdar ALTUNTUĞ, İsmail RUHLUKÜRKÇÜ, Ahmet KURT, Ahmet Tahir GÜL ve Niyazi SEYYAR’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 488

Konusu : Ulaşım Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 19.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/313 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre:yapılan iş’ari oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi, Ulaşım Komisyonuna 1 yıl süre ile; Mustafa ÇELİK, Mustafa ERTUĞRUL, Yusuf ŞANLITÜRK, Bahattin TAŞDEMİR, Rifat IŞIK, Rafet YILMAZ ve Kerim AKSOY’un seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 489

Konusu : Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair, 1.Hukuk Müşavirliği’nin 19.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/311 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 yıl süre ile Mehmet BÜYÜKBAŞ, Mustafa AKTAŞ, Mehmet KAHRAMAN, Ahmet Taşer TOK ve Cuma EMRE’nin seçilmelerinin kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Top.Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 490

Konusu : Çevre ve Sağlık Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan; Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 19.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/312 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 1 yıl süre ile; Mustafa YILDIRIM, Mustafa AKSU, Zekeriya KARA, Rıdvan İLKAYA, Burhanettin SOYAK ve Mehmet ŞAHİN’in seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 491

Konusu : Talas Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 120 Sayılı kararının incelenmesi Seçiminin yapılması.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih ve 120 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.10.2007 tarih ve 195 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesinde, Ticaret ve Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 18.05.2007 tarih ve 247 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, Talas Belediye Meclisinin, 04.09.2007 tarih ve 120 sayılı kararının, kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 492

Konusu : Talas Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 134 ve 135 Sayılı kararlarının incelenmesi. 120 Sayılı kararının incelenmesi

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 134 ve 135 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.10.2007 tarih ve 196 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarihli meclis kararlarından;

134 sayılı kararı ile, Kiçiköy Mahallesinde Spor Tesisi Alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz meclisinin, 11.06.2007 tarih, 253 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

135 sayılı kararı ile, Harman Mahallesinde Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz meclisinin, 15.06.2007 tarih, 301 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığı, ancak Akaryakıt istasyonu alanı güneyinde bulunan Eğitim alanı olarak planlı yerin kuzeyindeki çekme mesafesinin artırılarak talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Talas Belediye Meclisinin, 01.10.2007 tarih, 134 sayılı kararın kabulünün uygun olacağı, 135 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 493

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 42 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 42 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.10.2007 tarih ve 206 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclis kararı ile, Belediyemiz Meclisinin, 10.09.2007 tarih, 395 sayılı kararıyla M ticaret lejant işaretli okul alanındaki E=1 ifadesi, E=0,60 olarak değiştirilerek kabul edilmiş, ancak parsel sahibi Gesi belediyesine okul alanındaki emsalin 1 olmasını istediğinden itiraz etmiş ve Gesi Belediyesi de itirazı meclisimize incelenmek üzere sunmuştur.

Söz konusu itiraz komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, bahse konu talep Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden, Gesi Belediyesinin M ticaret işaretli İlköğretim alanındaki emsal değerinin ilk talep ettiği şekliyle, E=1 olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, Gesi Belediye Meclisinin, 01.10.2007 tarih, 42 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 494

Konusu : İncesu Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 49 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 49 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.10.2007 tarih ve 201 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, söz konusu alanda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla plan tadilatı talebinde bulunduğu, ancak bahsi geçen alana ilişkin İncesu Belediyesinden istenilen Parselasyon planı henüz Komisyonumuza ulaşmadığından, İncesu Belediye Meclisinin, 03.09.2007 tarih ve 49 sayılı kararının daha sonra değerlendirilmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top.Tarihi : 12.11.2007

KararNo : 495

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 106, 108 ve 109 Sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 106, 108 ve 109 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 24.10.2007 tarih ve 210 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2007 tarih, 106, 108 ve 109 sayılı meclis kararlarından ;

106 sayılı kararı ile, Hoca Ahmet Yesevi mahallesi ve civarına ait revizyon imar planı yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 15.06.2007 tarih, 297 Sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

108 sayılı kararı ile, Kayseri kuzey çevre yolu ayrımı ve mimarsinan kavşağı bağlantısı arasında yapılan alt geçitin planlara işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.05.2007 tarih, 214 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

109 sayılı kararı ile, kavakyazısı mevkiinde KAKS=1,6 ve ayrık nizam ifadesinin yer aldığı konut alanı olarak planlı yere A-4 yapı düzeni ifadesinin de konulması talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.10.2007 tarih, 108 sayılı karının Kabulüne oybirliği, 106 ve 109 sayılı kararlarının ise kabulüne oyçokluğu ile, ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 496

Konusu : Melikgazi Belediyesi Anbar mevkii, 12 pafta, 1438 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Anbar mevkii, 12 pafta, 1438 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.10.2007 tarih ve 199 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mevkiinde ruhsatlı ve fiilen Akaryakıt istasyonu olarak kullanılan alan, imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olup, Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31J Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 497

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31L NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.10.2007 tarih ve 198 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut ve park alanı olarak planlı olup, konut alanı olarak planlı parsellerin üzerinde bulunan enerji nakil hattından dolayı bina yapımı ve yerleşimi konularında zorluk yaşandığından, inşaat alanı artışı yapılmaksızın plan değişikliği yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı alanın bir kısmının park alanı, park alanı olarak planlı yerin de konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 498

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti maliye hazinsine ait, Oymaağaç Köyü, Kızıltepe mevkii, 3 pafta, 1667 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34b-23b NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti maliye hazinsine ait iken, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisi talep edilen Oymaağaç Köyü, Kızıltepe mevkii, 3 pafta, 1667 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34b-23b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.10.2007 tarih ve 205 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğünün talebine istinaden, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanın Eğitim ve Atış Poligonu Alanı olarak kullanılabilmesi için Resmi Kurum Alanı olarak plana işlenmesini istemektedir. Bahse konu parselin bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları bulunmadığından, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli öneri plan hazırlattırılmıştır.

1/5000 ölçekli K34b-23b Nazım İmar Planı paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 499

Konusu : Kıranardı Belediyesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon imar planı talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kıranardı Belediyesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 24.10.2007 tarih ve 209 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kıranardı Belediyesi, Belediye sınırları içerisinde planı bulunan alanların tümünde Revizyon Nazım İmar Plan tadilatı talebinde bulunmaktadır.

Kıranardı Belediyesi ve Plan müellifi ile yapılan şifai görüşmeler neticesinde talep edilen onama sınırı alanının çok büyük olduğu ve talebin 1/25000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirdiği kanaatine varıldığından, Plan müellifince komisyonumuzun uygun bulduğu ikinci bir öneri Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 500

Konusu : Mimarsinan Belediyesi, 31-50 pafta, 294 ada 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-c nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, 31-50 pafta, 294 ada 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-c nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.10.2007 tarih ve 203 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin, 18. madde uygulaması sonucu ortaya çıkacak yeşil alan ihtiyacının karşılanması amacıyla park alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35d-02c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 501

Konusu : İncesu Belediyesi, mülkiyeti Adnan GÜNEŞ ve Arif GÜNEŞ’e ait olan Örenşehir Mahallesi, 11 pafta, 376 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-D-10B nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, mülkiyeti Adnan GÜNEŞ ve Arif GÜNEŞ’e ait olan Örenşehir Mahallesi, 11 pafta, 376 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-D-10B nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.10.2007 tarih ve 207 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi,söz konusu parsel sahibinin talebine istinaden Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34d-10b Nazım İmar Planı paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 502

Konusu : İncesu Belediyesi, Yalçın DELİKAN petrol Ürünleri Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.’ne ait, Örenşehir Mahallesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Yalçın DELİKAN petrol Ürünleri Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.’ne ait, Örenşehir Mahallesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.10.2007 tarih ve 208 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Nazım imar planında Akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlı yerin güneyinin, kadastro parseline uygun olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu alan Nazım İmar planında Akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlı olsada, İncesu yol kenarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları yapılırken LPG lejant işaretlerinin sehven konulduğu tesbit edildiğinden, İncesu yol kenarı planı ile geçen tüm Akaryakıt ve LPG istasyonu alanlarındaki LPG işaretinin kaldırılması konusunun Belediyesince değerlendirilerek hazırlanacak öneri planın meclisimize sunulmasının uygun olacağı, bu tadilata konu edilen alanda ise LPG lejant işaretinin kaldırılarak bu alanın İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından onanan planlardaki şekliyle Akaryakıt istasyonu olarak planlanması ve bu alanın güneyinin ise bu parsel malikinin mağdur olmaması için Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K34-C01-D Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt ve LPG istasyonu Alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt İstasyonu Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 503

Konusu : Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1, 4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması yönündeki karara askı ilan süresi içerisinde, Sadık ÖZKAN ve Hasan NALBANT tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1, 4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması yönündeki karara askı ilan süresi içerisinde, Sadık ÖZKAN ve Hasan NALBANT tarafından yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 24.10.2007 tarih ve 202 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bağpınar mahallesinde belediyemiz meclisinin 13.08.2007 tarih ve 332 sayılı kararı ile Patlayıcı madde deposu alanı planlanması talebine Askı-İlan süresi içerisinde itiraz olmuş ve itiraz değerlendirilmiştir.

Söz konusu plan tadilatına yapılan itirazı değerlendirme aşamasında, değişiklik talebinde bulunan şahsında noter kanalıyla bu işten vazgeçtiği yönündeki dilekçesi komisyonumuza ulaştığından, Belediyemiz Meclisinin, 13.08.2007 tarih ve 332 sayılı kararına ilişkin yapılan plan tadilatının iptalinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 504

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Eskişehir mevkii 531 pafta 4891 ada, 1 parsel ve 154 pafta, 847 ada 34,36,50,51,52,60 parsel numaralı taşınmaz ların bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Eskişehir mevkii 531 pafta 4891 ada, 1 parsel ve 154 pafta, 847 ada 34,36,50,51,52,60 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.10.2007 tarih ve 211 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Mevkiinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında Ticaret Alanı ve Konut Alanı olarak planlı yerlerin özel sektör tarafından da yatırım yapılabilmesine imkan sağlayacak şekilde M ticaret lejant işaretli Eğitim Tesisleri Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28L Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, M ticaret lejant işaretli Eğitim Tesisleri Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 505

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 167, 168, 169 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 167, 168, 169 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 24.10.2007 tarih ve 194 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.10.2007 tarih, 167,168,169 ve 180 sayılı kararlarından ;

167 sayılı kararı ile, Konaklar mevkiinde, Yeşil Alan olarak planlı yerin Ortaöğretim Alanı, Ortaöğretim Alanı olarak planlı yerinde Yeşil Alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.06.2007 tarih, 265 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

168 sayılı kararı ile, Tontar mevkiinde Yeşil Alan olarak planlı yerin Dini Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı ve Ticaret Alanı olarak Planlı yerinde Konut Alanı ve Yeşil Alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.06.2007 tarih, 256 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmadığı tesbit edildiğinden, konunun Belediyesince yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden, tadilat talebinin Reddinin uygun olacağı,

169 sayılı kararı ile, Köşkdağı mevkiinde, Üniversite Alanı içerisinden geçen 40 metrelik yolun kaldırılarak bu alanın Üniversite Alanına dahil edilmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 11.06.2007 tarih, 257 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

180 sayılı kararı ile, Danişmentgazi mahallesinde imar planlarında spor tesisi alanı olarak planlı yere kapalı spor tesisi yapılacağından bu alana emsal değeri ve çekme mesafelerinin işlenmesi talebi, nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.10.2007 tarih, 167, 169 ve 180 sayılı kararlarının Kabulünün uygun olacağı, 168 sayılı kararının ise Reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 506

Konusu : Kuşcu Belediyesi, 269 ile 271 ve 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kuşcu Belediyesi, 269 ile 271 ve 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.10.2007 tarih ve 200 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ağaçlandırılacak Alan ve Belediye Hizmet Alanı olarak planlı olup, plan değişikliği ile yerlerinin değiştirilmesi talep edilmektedir. Kuşçu Belediyesi Sınırları içerisindeki alanların 1/5000 ölçekli Nazım imar planı bulunmadığından, söz konusu alana ilişkin öncelikle Nazım İmar Planlarının yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Kuşçu Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının biran önce yapılması ve bu planlar yapılırken söz konusu plan tadilatı değerlendirileceğinden, talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun gündemden çekilerek yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 507

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 51 ve 05.10.2007 tarih ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 51 ve 05.10.2007 tarih ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 17.10.2007 tarih ve 197 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin, 01.10.2007 tarih, 51 ve 05.10.2007 tarih ve 60 sayılı meclis kararlarından ;

01.10.2007 tarih, 51 sayılı kararı ile, Bahçesaray mahallesinde toplu konut idaresi tarafından yapılan 2. etap toplu konut alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 17.08.2007 tarih, 379 sayılı kararına istinaden yapılan, henüz imza aşamasında olan ve Askı-İlanı yapılmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. 1/5000 ölçekli planlar kesinleştikten sonra yeni bir meclis kararı alınması gerektiği kanaatine varıldığından, meclis kararının reddinin uygun olacağı,

05.10.2007 tarih, 60 sayılı kararı ile, örenşehir mahallesinde trafo binasının 7 metrelik yaya yolu içerisinde kaldığından, yaya yolunun kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmemektedir. Ancak, İncesu Belediyesi ile yapılan şifai görüşmeler neticesinde yapılmak istenen tadilatın konuyu çözmediği kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı,

İncesu Belediye Meclisinin, 01.10.2007 tarih, 51 sayılı ve 05.10.2007 tarih, 60 sayılı kararlarının Reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 508

Konusu : Turan Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Turan Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 24.10.2007 tarih ve 204 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Turan Belediye Meclisinin, 01.10.2007 tarih, 19 sayılı kararı ile, Turan Belediyesi sınırları içerisindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunan alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Belediyemiz Meclisinin, 11.06.2007 tarih, 267 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Turan Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih ve 19 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 509

Konusu : Kızılay Hastanesinin bulunduğu civarda, yeni açılacak olan bir caddeye Halit NARİN İsminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kızılay Derneğinin 07.09.2007 tarih ve D.50.0.KZY.4/10.01.30.08/953 sayılı yazısı ile Kayseri Kızılay Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Kızılay Hastanesi’nin bulunduğu civarda, yeni açılacak bir caddeye Halit NARİN isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 18.10.2007 tarih ve 37 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Taceddinveli Mahallesinde, Etlik Sokak ile Deliklitaş Caddesini bir birine bağlayan ve Kızılay Merkezi önünde bulunan Caddeye Halit NARİN isminin verilmesinin kabulünün uygun olacağı yönün hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 510

Konusu : Raylı Sistem Daire Başkanı Arif EMECEN ve Elektronik Müh. Ümit MUTLU ve Raylı Sistem Şube Müdür V. Semattin ÖZTÜRK’ün görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 07-11 Ekim 2007 tarihleri arasında raylı sistemle ilgili İtalya’ya 24-27 Ekim 2007 tarihleri arasında Almanya’ya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Arif EMECEN ve Elektronik Müh. Ümit MUTLU ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Şube Müdür V. Semattin ÖZTÜRK’ün görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 02.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.14/601 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından, Encümenin 17.10.2007 tarih ve 46-749 sayılı kararına istinaden, 07-11 Ekim 2007 tarihleri arasında raylı sistemle ilgili İtalya’ya 24-27 Ekim 2007 tarihleri arasında Almanya’ya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Arif EMECEN ve Elektronik Müh. Ümit MUTLU ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Şube Müdür V. Semattin ÖZTÜRK’ün Encümence görevlendirilmeleri ile ilgili Meclis Bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 511

Konusu : Mimarsinan Belediyesinin 2007 yılı bütçesine 400.000,00YTL Ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediyesinin 2007 yılı bütçesine 400.000,00YTL Ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 23.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/319 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediyesinin 2007 yılı bütçesine;

 

GELİR BÜTÇESİNE:

 

Arsa Satışı 400.000,00YTL

 

GİDER BÜTÇESİNE:

 

Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00YTL

Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 100.000,00YTL

Müteahhitlik Hizmetleri 200.000,00YTL

İşçi Ücretleri 50.000,00YTL

 

olmak üzere toplam 400.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 512

Konusu : Gesi Belediyesinin 2007 yılı bütçesine 500.000,00YTL Ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediyesinin 2007 yılı bütçesine 500.000,00YTL Ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 23.10.2007 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/324 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, Gesi Belediyesinin 2007 yılı bütçesine;

 

GELİR BÜTÇESİNE:

 

Kurumlardan Alınan Yardım ve Bağışlar 500.000,00YTL

 

GİDER BÜTÇESİNE:

 

Vizesiz Geçici İşçi Ücretleri 200.000,00YTL

Hammadde Alımı 100.000,00YTL

Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00YTL

Yol Bakım Onarım Gideri 50.000,00YTL

Atölye Tesis Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00YTL

Yedek Ödenek 40.000,00YTL

Temel Maaşlar 5.000,00YTL

Memurlar Öğle Yemeği 3.000,00YTL

Muhtaç ve Körlere Yardım 2.000,00YTL

 

olmak üzere toplam 500.000,00YTL ek ödenek verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 513

Konusu : Zincidere Belediye sınırları içerisinde yer alan ve 3. Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili olarak İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan planın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Zincidere Belediye sınırları içerisinde yer alan ve 3. Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planı “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğinin” 4. ve 5. maddesine istinaden İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan planın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2484-2229 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zincidere Belediye sınırları içerisinde yer alan ve 3. Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planı “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğinin” 4. ve 5. maddesine istinaden, İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve “Kayseri Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca da” uygun görülen planın ilgili yönetmeliğin 8. maddesine göre, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 514

Konusu : Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 77 Pafta 1119 ada, 1 Parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 77 Pafta 1119 ada, 1 Parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2254-2006 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 77 Pafta 1119 ada, 1 Parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 515

Konusu : Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, İtfaiye Daire Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve İtfaiye şube Müdür V. Mustafa Metin KIZILKAN’ın görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 23-29 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Münih kenti ile Finlandiya’nın Helsinki şehrinde son teknoloji üretimi İtfaiye araçlarını ve İtfaiye teşkilatını yerinde incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, İtfaiye Daire Başkanı Aytekin KAHRAMANve İtfaiye Şube Müdür V. Mustafa Metin KIZILKAN’ın görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 08.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.17/2803 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından, Encümen’in 17.10.2007 tarih ve 46-748 sayılı kararına istinaden, 07-11 Ekim 2007 tarihleri arasında raylı sistemle ilgili İtalya’ya 23-29 Ekim 2007 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kenti ile Finlandiya’nın Helsinki şehrine, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, İtfaiye Daire Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve İtfaiye şube Müdür V. Mustafa Metin KIZILKAN’ın Encümence görevlendirilmeleri ile ilgili Meclis Bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 516

Konusu : İtfaiye Yönetmeliği taslağının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 52. maddesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan İtfaiye yönetmeliği taslağının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 08.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.17/2804 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 52. maddesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Belediye İtfaiye yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan İtfaiye yönetmeliği taslağı, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 517

Konusu : Kayseri Kuzey Çevre Yolunun Mimarsinan Kavşağı noktasında köprülü kavşak imalatının yapılması ile ilgili olarak hazırlanan protokolün imzalanması.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin a fıkrasına istinaden Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce müştereken yapılacak olan Kayseri Kuzey Çevre Yolunun Mimarsinan Kavşağı noktasında köprülü kavşak imalatının yapılarak kamuya kazandırılması ile ilgili olarak hazırlanan protokolde, Mimarsinan Köprülü kavşak imalatında ihtiyaç duyulan tahmini 10.800.000,00YTL’nin 1.000.000,00YTL kısmının Belediyemizce karşılanması için hazırlanan protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.11/2937 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce müştereken yapılacak olan Kayseri Kuzey Çevre Yolunun Mimarsinan Kavşağı noktasında köprülü kavşak imalatının yapılarak kamuya kazandırılması ile ilgili olarak hazırlanan protokolde, Mimarsinan Köprülü kavşak imalatında ihtiyaç duyulan tahmini 10.800.000,00YTL’nin 1.000.000,00YTL kısmının Belediyemizce karşılanması için hazırlanan protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 518

Konusu : 40.000.000,00YTL ödeneğinin Ulaştırma Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilmesi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden; 40.000.000,00YTL ödeneğinin Ulaştırma Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek Ekli Listede Belirtilen Birimlerin Harcama kalemlerine aktarılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.12-33 sayılı yazıları okundu;

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden; 40.000.000,00YTL ödeneğinin Ulaştırma Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek Ekli Listede Belirtilen Birimlerin Harcama kalemlerine aktarılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 519

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 34 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 34 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2476-2209 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 34 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 520

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 35 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 35 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2475-2210 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 35 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 521

Konusu : Erkilet Beldesi, Bülbülpınarı mevkii ve civarında ilave Revizyon nazım imar planı talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Beldesi, Bülbülpınarı mevkii ve civarında ilave Revizyon nazım imar planı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2503-2259 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Beldesi Bülbülpınarı mevkii ve civarında ilave Revizyon nazım imar planı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 522

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih, 196 ve 197 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2483-2228 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 523

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 117 Sayılı kararı.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 117 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2479-2223 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 117 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 524

Konusu : Kuruköprü Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-10-a, K35-d09-c, K35-d-10-d ve K35-d-09-b revizyon nazım imar planı.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kuruköprü Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-10-a, K35-d09-c, K35-d-10-d ve K35-d-09-b nazım imar plan paftalarında plan müellifi tarafından hazırlanan revizyon nazım imar planının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2481-2224 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-10-a, K35-d09-c, K35-d-10-d ve K35-d-09-b nazım imar plan paftalarında plan müellifi tarafından hazırlanan revizyon nazım imar planı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 525

Konusu : Kayseri-K.Maraş yolu üzerinde Aydınlar Mevkiinde, üniversite için açılan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ilgili alanın Üniversite alanı olarak düzenlenmesi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kayseri-K.Maraş yolu üzerinde Aydınlar Mevkiinde, üniversite için açılan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ilgili alanın Üniversite alanı olarak düzenlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2506-2266 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri-K.Maraş yolu üzerinde Aydınlar Mevkiinde, üniversite için açılan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ilgili alanın Üniversite alanı olarak düzenlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.11.2007

Karar No : 526

Konusu : Adliye Sarayı Mimarı ve Uygulama Projeleri çizim bedelinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanması talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Maliye Bakanlığı’nca Adliye binası yapılmak üzere Adalet Bakanlığı’na geçici tahsisi yapılan Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait, 113 pafta 1607 ada ve 2967 parsel numaralı ve 36.321.25m2 yüzölçümlü taşınmazın imar planında yapılan tadilatla, Adliye Sarayı olarak planlı yerin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ile Belediyelere tanınan yetkiye istinaden, yeni Adliye Sarayı Mimarı ve Uygulama Projeleri çizim bedelinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.11.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.23-2948 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Maliye Bakanlığı’nca Adliye binası yapılmak üzere Adalet Bakanlığı’na geçici tahsisi yapılan Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait, 113 pafta 1607 ada ve 2967 parsel numaralı ve 36.321.25m2 yüzölçümlü taşınmazın imar planında yapılan tadilatla imar planında “Adliye Sarayı” olarak işlenmesi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2007 gün ve 141 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ile belediyelere tanınan yetkiye istinaden, yeni Adliye Sarayı Mimarı ve Uygulama Projeleri çizim bedelinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.