BAŞLIK DETAY
17 Haziran 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Haziran 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Mayıs 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Mayıs 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Nisan 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Nisan 2016 Tarihli Meclis Karar Özetleri Detaylı Bilgi
14 Mart 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Şubat 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
08 Şubat 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Ocak 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Ocak 2016 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
18 Aralık 2015 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Aralık 2015 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
27 Kasım 2015 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Kasım 2015 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Kasım 2015 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Ekim 2015 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Ekim 2015 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
18 Eylül 2015 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Eylül 2015 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi