Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 11.04.2016 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanmış olan "Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" 'in 9. Maddesi gereği Kayseri Büyükşehir Belediyesi İl sınırları içerisinde yer alan herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış ancak korunması gerekli potansiyel taşınmaz kültür varlıkları; sit alanlarıyla ilgili çalışma yapmak veya yaptırmak; tespit edilen korunması gerekli potansiyel taşınmaz kültür varlıkları; sit alanlarından uygun görülenlerin tescillenmesi için Koruma Kurulu'na öneride bulunma; Koruma Kurulu'nun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil ettiği yapıları; sit alanları; koruma alanlarını coğrafi bilgi sistemi veri tabanına aktarma ve güncelleme; korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının envanter listesini yapma ve güncelleme; korunması gerekli alanlarda bölgeleme çalışmalarını yaparak uygulanması için diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlama; kültür varlıkları ile ilgili yayın çalışmaları yapma; görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası projeler yürütme, çalışmalara katılma ve destek verme çalışmalarını yürütmektedir.

Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

•    Herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış ancak korunması gerekli potansiyel taşınmaz kültür varlıkları; sit alanlarıyla ilgili çalışma yapmak veya yaptırmak, 
•    Tespit edilen korunması gerekli potansiyel taşınmaz kültür varlıkları; sit alanlarından uygun görülenlerin tescillenmesi için Koruma Kurulu'na öneride bulunmak,
•    Koruma Kurulu'nun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil ettiği yapıları; sit alanları; koruma alanlarını coğrafi bilgi sistemi veri tabanına aktarmak ve güncellemek, 
•    Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının listesini yapmak ve güncellemek,
•    Korunması gerekli alanlarda bölgeleme çalışmalarını yaparak uygulanması için diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak, 
•    Kültür varlıkları ile ilgili yayın çalışmaları yapmak,
•    Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, çalışmalara katılmak ve destek vermek, 
•    Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.