1.Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.
2.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 İlçe Belediyesi Bütçelerinin ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.
3.Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 8973 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın doğusundaki park alanı olarak planlı yerin bir kısmının bölgenin ihtiyacına istinaden cami alanı olarak planlanması için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 961 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu ve 1. Eskişehir Mahallelerinde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden 1756 ada, 3, 4 parsel, 1757 ada, 10 parsel, 1759 ada, 3, 4, 5, 6 parsel, 4857 ada, 1, 2, 3, 4, 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Yeşilyurt Mahallesi, Dündar Taşer Caddesi ile 2357. Caddenin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ve 242 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4868 ada, 1 parsel ve 4867 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 468 ve 9240 parsel numaralı mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih, 175 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih, 116 ve 117 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Felahiye Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Talas Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 90 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 1894 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 1886 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Talas Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih 149 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Bünyan İlçesi, Büyüktuzhisar Mahallesi Kayseri Sivas Devlet Yolunun Büyüktuzhisar Mahallesi şehir geçişinde yer alan kavşak projesinin, kamulaştırma planı ile imar planı arasındaki farklılıkların giderilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Bünyan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 92 ada 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Sarız İlçesi, Yeni Mahalle 333 ada 1 parsel numaralı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Yahyalı Belediyesinin, Yenice Mahallesi, 453 ada, 24 parsel ve 480 ada, 104, 105 ve 106 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi, 907 ada, 28, 29, 30 parsel, 4 ada, 4 parsel ve 2203 ada, 9 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Yahyalı Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih, 51 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Develi Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih, 79 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Kayseri İl sınırları dâhilinde imar planı bulunan yerleşim alanlarında farklı koordinat sistemlerinde bulunan imar planlarının tek bir koordinat sistemine (ITRF) dönüştürülmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği lejantına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Şehrimizdeki akaryakıt istasyonları ile ilgili çalışmaların incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Şehit Eren BÜLBÜL isminin uygun görülecek bir cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Şehit Astsubay Ferhat GEDİK isminin uygun görülecek bir cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Dr. Ayhan ADA isminin uygun görülecek bir cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Şenay ŞAHİN isminin uygun görülecek bir cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Hatice UYANIK isminin uygun görülecek bir cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Dr. Seyit Ahmet Okur isminin uygun görülecek cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Mehmet KOÇ isminin uygun görülecek bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Alsancak Mahallesinde yapımı devam eden parka isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.
39.Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:30 adresinde bulunan dükkanın ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
40.Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 12764 ada, 3 numaralı parsel üzerinde bulunan sosyal tesisin KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                            EK GÜNDEM

41.(1) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
42.(2) Özvatan Belediyesinin, Aşağıboğaziçi Mahallesi, Özvatan-Felahiye İl Yolu ile Kayseri-Sivas Ayr.-Özvatan İl Yolu arasında bulunan alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
43.(3) Pınarbaşı Belediyesinin, Aşşağıkaragöz Mahallesi, 128 ada 48 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
44.(4) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 10663 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
45.(5) Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi, 114 ada 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
46.(6) Özvatan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
47.(7) Özvatan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
48.(8) Akkışla Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
49.(9) Akkışla Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
50.(10) Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 128, 129 ve 130 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
51.(11) Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
52.(12) Talas Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 163, 165 ve 166 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
53.(13) Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
54.(14) Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel ve 3214 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
55.(15) İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 1574 ada 11, 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
56.(16) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 5248 ada, 2 parsel, 5256 ada, 1 parsel ve 5257 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların, Anafartalar-YHT Tramvay Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri ile Araç Temin İşletmeye Alma İşleri projesi kapsamında kullanılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü adına proje tamamlanana kadar geçici tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.
57.(17) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, 5254 ada 1 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
58.(18) Türk Eğitim Derneği tarafından yaptırılacak olan okul binasının yapımına yönelik faaliyetlere yardımcı olmak için Türk Eğitim Derneği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN veya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
59.(19) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Erciyes Dağında bulunan dükkânların 10 yıllığına kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
60.(20) Prof. Dr. Harun GÜNGÖR isminin uygun görülecek cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
61.(21) Dr. Sami İPEK isminin uygun görülecek cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.