1.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 10 sayılı ve 02.03.2020 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi 8756 ada 3 parsel ve 8757 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yürütmenin durdurulması hakkında açılan iptal davası nedeniyle 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeniden yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2020 tarih, 108, 110, 112, 113, 114 ve 115 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi 8285 ada 2 parsel ve 8286 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 126, 127, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi 11389 ada 17, 18, 19, 21, 47, 48, 50, 51 parseller ve 11388 ada 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kayseri Ticaret Borsası'nın, Kocasinan İlçesi, Elagöz Mahallesi, 6990 ada, 2 parsel ve 6606 ada, 40 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 468 ve 9240 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu yaklaşık olarak 120 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın Kocasinan İlçesi, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Barış Manço Caddesi kesişimindeki refüjde ve Yakut Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kadir Has Caddesi kesişimindeki refüjde imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılacak yaya üst geçidinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2020 tarih, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 11531 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan Belediyesinin, Güneşli-Kızık Mahallesi, Küçükhöyük Mevkiinde bulunan alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Talas Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 47 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Talas Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 32 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisindeki, 52 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alandaki koruma alanı sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Talas Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 85, 86, 89, 90 ve 92 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Sarız İlçesi'nde uygun görülecek bir sokağa "Şht. İbrahim ALBAYRAK" isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Sarız İlçesi, Yeni Mahalle'de bulunan Hamam Sokak isminin emekli polis memuru "Cengiz ARKALI Sokak" olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Melikgazi İlçesi, Demokrasi Mahallesi Kadir Has Bulvarı No:81C adresinin önünden geçen sokağa "Stüdyo Ulusoy Sokak" ismi veya "Ulusoy Sokak" ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi üniversite kampüsünde bulunan ve Talas Anayurt bölgesine ulaşan yola "15 Temmuz Şehitler Caddesi" ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Bünyan İlçesi, Sağlık Mahallesi Mehmet Özcan Caddesi, Orman Sokak ve Musaşeyh Yolu Küme Evlerin yol geometrisine göre düzenlenerek, Musaşeyh Mahallesine giden yola "Çiftçiler Caddesi" isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi İzbırak Çıkmaz Sokağın isminin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesi'nde bulunan isimsiz yola "Kurt Deresi Sokak" ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi İlksu Caddesi isminin "Dr. Salih Gazioğlu Caddesi" olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.
32.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.
33.İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin görüşülmesi.
34.İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesi.
35.5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin ikinci fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan II ve III Sayılı Cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi.
36.Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Altyapı Yatırımları ile Atıksu Arıtma Tesisi Yatırımları işi için 25.089.670,63 TL kullanılacak krediye ilişkin her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
37.Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mevkii I, II, III, IV ve V numaralı Tümülüslerin plana işlenmesini talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                EK GÜNDEM

38.(1) Felahiye Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih, 24 ve 25 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
39.(2) Develi Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
40.(3) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
41.(4) Kocasinan Belediyesinin, Kayabaşı Mahallesi, 2582 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
42.(5) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
43.(6) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
44.(7) Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 10315 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
45.(8) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
46.(9) Talas Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 106 sayılı ve 06.08.2020 tarih 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
47.(10) Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 11621 ada, 4 parsel ve 11621 ada, 5 parsel numaralı konut alanı planlı arsaların satışının yapılması hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
48.(11) Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 13610 ada, 1 parsel numaralı uygulama imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlı ve arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
49.(12) Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Dağı, Tekir Yaylası bölgesinde bulunan 1 adet dükkânın (kayak evi) 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

50.(13) Talas Belediyesine 12.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.
51.(14) Belediyemizce yaptırılacak olan okula isminin verilmesi şartı ile 4.000.000,00 TL bağış yapılması konusunda Akel İnşaat Taah. Oto. Tekstil Kuy. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
52.(15) Tufan Doğan AVŞARGİL isminin uygun görülecek bir cadde, bulvar veya parka verilmesi talebinin görüşülmesi.