1.Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 10315 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi 13036 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve 13035 ada 3 parsel numaralı taşınmazın doğusundaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 2471 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 2648 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesinde, Doğu Garajı civarındaki muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih, 160 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, 3606 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Felahiye Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Felahiye Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih, 24 ve 25 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, 546 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Talas Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Bünyan Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Yahyalı Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Develi Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Develi Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 67 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Kayseri-Develi İl yolu Hisarcık ayrımı Develi arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.İncesu İlçesi, Süksün-Zafer Mahallesi, 1795 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih, 165 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Talas Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 125, 127, 128, 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihinde almış olduğu 2019/310 sayılı kararının yürürlükte kalma tarihinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesi 10287 ada 6 parsel ile 7848 ada 2 numaralı parselin önünden geçen yola "Uzunefe Sokak" isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.2020-2021 dönemini kapsayan kış sezonunda Erciyes kayak merkezinde kullanılacak bilet fiyatlarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. Maddesinin ikinci fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan II Sayılı Cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi.
30.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre oluşturulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
31.Covid-19 salgını nedeniyle 2 ay süreyle kullanılamaması ve bahçe ekim zamanının gecikmesinden oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hobi bahçelerinin tahsis sürelerinin 1 yıl uzatılması talebinin görüşülmesi.
32.Mülkiyeti Erkut İnşaat Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Melikgazi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 45 pafta, 813 ada, 8 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 43-44-49 bağımız bölüm numaralı dükkânlar ile mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi 10851 ada, 1 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın karşılıklı takas edilmesi hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
33.İlimiz çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makinalarının İlçe Belediye Başkanlıkları ve Ziraat Odası Başkanlıkları koordinesinde çiftçilerimizin hizmetine sunulması amacıyla yapılacak ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
34.Develi İlçesi Pembe - Cesarettin Kocatürk Ortaokulu bahçesinde yapılması planlanan Kapalı Spor Salonu ve Açık Halı Saha yapımı işi için Eğitim Tesislerini Destekleme Projesi kapsamında 400.000,00 TL bağış yapılması konusunda Öksüt Madencilik San. Tic. A.Ş. ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
35.Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 8973 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın doğusundaki park alanı olarak planlı yerin bir kısmının bölgenin ihtiyacına istinaden cami alanı olarak planlanması için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
36.Bünyan İlçesi, Büyüktuzhisar Mahallesi Kayseri Sivas Devlet Yolunun Büyüktuzhisar Mahallesi şehir geçişinde yer alan kavşak projesinin, kamulaştırma planı ile imar planı arasındaki farklılıkların giderilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
37.Bünyan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 92 ada 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                       EK GÜNDEM

38.(1) Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 468 ve 9240 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih, 175 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
39.(2) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 961 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
40.(3) Yahyalı Belediyesinin, Yenice Mahallesi, 453 ada, 24 parsel ve 480 ada, 104, 105 ve 106 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
41.(4) Sarız İlçesi, Yeni Mahalle 333 ada 1 parsel numaralı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
42.(5) Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu ve 1. Eskişehir Mahallelerinde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden 1756 ada, 3, 4 parsel, 1757 ada, 10 parsel, 1759 ada, 3, 4, 5, 6 parsel, 4857 ada, 1, 2, 3, 4, 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
43.(6) Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi, 907 ada, 28, 29, 30 parsel, 4 ada, 4 parsel ve 2203 ada, 9 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
44.(7) Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi 32 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.05.2017 tarih 231 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Kayseri 2. idare mahkemesinin 2017/1568 esas ve 2019/452 kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alana yeni nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
45.(8) Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 1894 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
46.(9) Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi, 1886 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
47.(10) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, Yeşilyurt Mahallesi, Dündar Taşer Caddesi ile 2357 Caddesi’nin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
48.(11) Felahiye Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
49.(12) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih, 116 ve 117 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
50.(13) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ve 242 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
51.(14) Talas Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih 149 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
52.(15) Yahyalı Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih, 51 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
53.(16) Develi Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih, 79 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
54.(17) Kayseri İl sınırları dâhilinde imar planı bulunan yerleşim alanlarında farklı koordinat sistemlerinde bulunan imar planlarının tek bir koordinat sistemine (ITRF) dönüştürülmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği lejantına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.
55.(18) Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle sınırları içerisinde, muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
56.(19) Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Tomarza İlçesi, 4. Mıntıka Mahallesi, 48 ada, 132 parsel numaralı taşınmazın kullanımına ihtiyaç duyulmadığından, Belediyemiz adına olan tahsisinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.
57.(20) Mülkiyeti Özvatan Belediyesi'ne ait Özvatan İlçesi, Kale Mahallesi, 184 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın kullanımına ihtiyaç duyulmadığından, Belediyemiz adına olan tahsisinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.
58.(21) Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 252 ada, 56 parsel numaralı taşınmazın kullanımına ihtiyaç duyulmadığından, Belediyemiz adına olan tahsisinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.
59.(22) Alsancak Mahallesinde yapımı devam eden parka isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
60.(23) Belediyemiz ile LÖSEV arasında imzalanan protokol kapsamında 16.03.2021 tarihinde kullanım süresi sona eren 1 adet Doğal Üretim Bahçesinin kullanım süresinin uzatılması talebinin görüşülmesi.
61.(24) Mehmet KOÇ isminin uygun görülecek bir cadde veya sokağa verilmesi talebi.