1.Belediyemizin 2019 yılına ait, Faaliyet Raporunun görüşülmesi talebi.
2.Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
3.Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
4.Büyükşehir Belediye Encümenine, 5 üye seçiminin yapılması.
5.İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
6.Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
7.Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
8.Ulaşım Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
9.Çevre ve Sağlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması.
10.Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 37, 41 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 138 ada, 8 ve 10 parsel numaralı taşınmazlar ile bu alanın doğusundaki 138 ada, 6, 12 ve 14 parsel numaralı taşınmazların arazideki fiili durumu, kayıklıklar ve yapılaşmada yaşanan diğer sorunların giderilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, 15 Temmuz Bulvarı - Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kesişiminde yer alan katlı kavşak projesine ekleme yapılabilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 10 sayılı ve 02.03.2020 tarih, 65, 66, 67, 68, 70 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 12939 ada 1 parsel numaralı taşınmaz özel eğitim tesis alanı olarak planlı iken alana ait imar planı Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2019/1252 sayılı kararıyla iptal edildiğinden Mahkeme kararına uygun olacak şekilde ilgili alanın yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Hacılar Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, Mimarsinan Kavşağı ile Mazakaland Tema Parkı arasında bulunan alanda Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2019 tarih, 185 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçe sınırlarında kalan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Proje alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Yahyalı İlçesi, Yuları Mahallesi, Bozyer Mevkii, 2 pafta, 585 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 392 sayılı kararı ile onanan Develi İlçesi, Yeni Mahalle'de muhtelif parsellerin bulunduğu alanda onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Pınarbaşı İlçesi, Karahacılı Mahallesi, 328 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel ile 126 ada, 48, 49 ve 50 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Pınarbaşı Belediyesinin, Yenicami Mahallesi, 319 ada 1 parsel ve İnönü Mahallesi, 127 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Pınarbaşı İlçesi, İnönü ve Solaklar Mahallelerinde muhtelif parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarih ve 271 sayılı kararı ile onanan Başakpınar Mahalle Merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Talas Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 47, 50, 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Pınarbaşı Belediyesi’nin, Pınarbaşı İlçesi Merkez Mahallelerini ilgilendiren alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.İrfan ÇALIŞKAN isminin şehrimizde uygun görülecek bir caddeye verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Pınarbaşı İlçesi, Şerefiye Mahallesi'nde bulunan Şerefiye Camii önünden Hilmiye Mahallesi'ne giden yola Şehit Veli KARAÇAY Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Mehmet YAZAR isminin Kayseri'de uygun görülecek bir cadde, kavşak, bulvar veya sosyal tesise verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Tomarza İlçesi, Yeni Mahallesi'nde bulunan 141. Sokak isminin Şht. Naci AKARSU Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Kocasinan İlçesi, Emmiler Mahallesi'nde yol türü küme evler olan yerlere cadde ve sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi Şaban Ergin Caddesi 199 ve 191 nolu evlerin önünden geçen sokağa "Gazi Sokak" ismi veya uygun görülecek bir isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi 2990 ada 1 parsel ve 2991 ada 1 parsel arasındaki isimsiz yola "Dal Sokak" ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.İlimizde devam etmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışması kapsamında ismi düzeltilecek cadde, sokak, bulvar ve meydan (CSBM) listesinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Mahalle isimleri ile uyumlu olarak düzeltilecek CSBM listelerinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Bünyan İlçesi, Büyüktuzhisar Mahallesi'nde uygun görülecek bir caddeye "Şehit Musa Yüce" isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Şehit Üsteğmen Tarık KOÇOĞLU isminin uygun görülecek bir caddeye veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.KASKİ Genel Müdürlüğünün KASKİ Esas Yönetmeliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş-Görev ve Yetki Yönetmeliği ve Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğininin görüşülmesi.
42.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Teşkilat, Görev ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesi.
43.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
44.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
45.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.
46.Belediyemizce ilgili mevzuat çerçevesinde satışı yapılan, kiraya verilen veya ecrimisil vb. usullerle değerlendirilen taşınmazların ödemelerinin Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçesiyle ertelenmesi ve/veya alınmaması hususunda alınan Encümen Kararının görüşülmesi.
47.Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyelerine, merkez ilçeler (Melikgazi, Kocasinan, Talas) hariç 100.000,00'er Türk Lirası nakdi yardım yapılması hususunda alınan Encümen Kararının görüşülmesi.
48.Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması tedbirleri sebebi ile Belediyemiz özel halk otobüsü işletmecilerine gelir desteği sağlanması hususunda alınan Encümen Kararının görüşülmesi.
49.Belediyemiz tarafından odalar, meslek kuruluşları ve birlikleri ile hijyen eğitimi ve akıllı şehircilik sistemleri konusunda protokol imzalamak için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi hususunda alınan Encümen Kararının görüşülmesi.
50.Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'ne Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet tela katlama presi hibe edilmesi hususunda alınan Encümen Kararının görüşülmesi.
51.Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.03.2020 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından kaynaklı bedelin ödenmesi hususunda alınan Encümen Kararının görüşülmesi.
52.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve %50'den fazla hissesi Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin Vergi Dairelerine olan borçlarının ödenmesi için Belediyemize ait muhtelif taşınmazların vergi borçlarının takasında kullanılmak üzere Gevher Nesibe Vergi Dairesi ve Mimarsinan Vergi Dairesine devrinin yapılması hususunda alınan Encümen Kararının görüşülmesi.
53.İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenecek olan TAKPAS sistemi tapu kaydı bilgilerinin online paylaşımına ilişkin protokolün imzalanması için, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
54.Mülkiyetleri Belediyemize ait İncesu İlçesi, Bahçesaray Mahallesi, 1201 ada, 2 parsel numaralı, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 7937 ada, 2 parsel numaralı, Erciyes Mahallesi, 8384 ada, 1 parsel numaralı, 8859 ada, 13, 14 ve 15 parsel numaralı, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 10637 ada, 12 parsel numaralı, 4177 ada, 3 parsel numaralı, arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılması için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
55.Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’nin 11.06.2020 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sermaye artırılmasından dolayı, rüçhan hakkımızın kullanılması talebinin görüşülmesi.
56.Mülkiyeti Gülük Şemsettin Vakfına ait Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi, 12777 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, kiralama süresinin uzatılması için Belediyemiz ile Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında düzenlenecek olan protokolün imzalanması için, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
57.İlimiz kaba yem açığının karşılanması ve Covid-19 sonrasında çiftçilerimizin kaba yem tohumu teminine destek olmak amacıyla %75 bütçesi Belediyemiz %25 bütçesi çiftçilerimiz tarafından karşılanarak Ortak Proje yürütülmesi hususunda; Belediyemiz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında düzenlenecek olan protokolün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
58.Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi içme suyu temini projesi işinin bir kısmı Belediyemiz tarafından, kalan kısmı KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olup, bütün olarak ihale edilmesi ve tek elden gerçekleştirilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemizce ihale edilmesi talebinin görüşülmesi.
59.Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 6796 parsel numaralı taşınmaz içerisinde bulunan 1500 m² alanın, kamp yapan sporcuların mini futbol sahası olarak kullanması amacıyla, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
60.Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Dağı, Tekir Yaylası bölgesinde bulunan Hisarcık Mevki, Erciyes Kayak Evi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı ve Hisarcık Çeşme Başı 7 adet İşyerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
61.Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi, 264 ada 2, 23, 30 ve 31 numaralı parsellerin üzerindeki yapılar ile birlikte 49 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
62.Belediyemizin Muhtelif Mahalle ve İlçelerde Bitümlü Sıcak Karışım Serilmesi, Gürpınar Taş Ocağında 2.000.000 Ton Agrega Üretilmesi, Şehit Furkan Doğan Erkek Öğrenci Yurdu Önü Katlı Kavşak Yapılması ve 15 Temmuz Bulvarı Üzerinde Katlı Kavşak Yapılması işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kullanılacak krediye ilişkin her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ yada görevlendireceği kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
63.Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.12.2019 tarih, 366 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
64.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın Kocasinan İlçesi, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Barış Manço Caddesi kesişimindeki refüjde ve Yakut Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kadir Has Caddesi kesişimindeki refüjde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
65.Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Kocasinan Bulvarı üzerinde yapılacak yaya üst geçidinin imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
66.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 98.15 hektar büyüklüğündeki 3498 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
67.S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesi, mülkiyeti Kamu Ortak Malına ait (Mera) 6431 ada, 105 parsel ve Akçatepe Mahallesi, 5880 ada, 91 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
68.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2020 tarih, 108, 110, 112, 113, 114 ve 115 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
69.Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2020 tarih, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 63 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
70.Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 11531 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
71.Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi 4773 ada 41, 49, 94, 95 ve 96 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
72.Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi 8285 ada 2 parsel ve 8286 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
73.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 12037 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin doğusunda kalan park alanı ile Germir Mahallesi 11464 ada 40 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
74.Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi 8980 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
75.Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih, 32 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
76.Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2020 tarih, 28 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen Mimarsinan Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
77.Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 468 ve 9240 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu yaklaşık olarak 120 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
78.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 126, 127, 128, 129, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
79.İncesu Belediyesinin, Süksün-Zafer Mahallesi 1795 ada, 1 parsel ve 1795 ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                  EK GÜNDEM
 
80.(1) Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 2471 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
81.(2) Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
82.(3) Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 358 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
83.(4) Kocasinan Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 155 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
84.(5) Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi 11389 ada 17, 18, 19, 21, 47, 48, 50, 51 parseller ve 11388 ada 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
85.(6) Kayseri Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan 115, 186, 187, 188, 2310, 2311, 2315, 2328, 2329 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
86.(7) Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi sınırları içerisindeki, 52 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alandaki koruma alanı sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
87.(8) Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
88.(9) Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
89.(10) Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih, 92, 93, 94, 95 ve 96 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
90.(11) Felahiye Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
91.(12) Talas Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 85, 86, 89, 90 ve 92 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
92.(13) Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, Çiftlik (Dervişağa) Mahallesi, 361 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
93.(14) Kocasinan Belediyesinin, Güneşli-Kızık Mahallesi, Küçükhöyük Mevkiinde bulunan alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
94.(15) Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
95.(16) Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Camikebir (Suriçi) Yenileme Projesi kapsamında, Yenileme Projesi Uygulama Esaslarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
96.(17) Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi 3202 ada 1, 2 parsel ve 3203 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
97.(18) Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 10.07.2020 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından kaynaklı bedelin ödenmesi talebinin görüşülmesi.
98.(19) Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 11596 ada, 3 parsel numaralı, Melikgazi İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 13701 ada, 1 parsel numaralı, 13702 ada, 1 parsel numaralı, 13703 ada, 3 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılması için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
99.(20) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.08.2013 tarih, 676 sayılı Meclis Kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait Erciyes Mevkii, Hisarcık Kapıda bulunan 28 odalı personel binasının Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’ye yapılan tahsisin iptal edilmesi talebinin görüşülmesi.
100.(21) Hacılar İlçesi, Yukarı Mahallesi, 3031 ada, 3 parsel numaralı, taşınmazdaki Maliye Hazinesi adına kayıtlı hissenin, Maliye Hazinesi'nden satın alınması için işlemleri yürütmek üzere Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
101.(22) Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğünce ruhsatlı saha içerisinde çalışma yapılabilmesi için protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
102.(23) İlçe Belediyelerimize belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif araçların bir yıl süreyle tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
103.(24) Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 10,73 hektar alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
104.(25) Hukuk Komisyonu kurularak üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.