1.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediyesinin, Kayabaşı Mahallesi, 2582 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Talas Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 106 sayılı ve 06.08.2020 tarih 124 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Develi İlçesi, Harman Mahallesi, 114 ada 187 ve 215 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.