1.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 10 sayılı ve 02.03.2020 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 12037 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin doğusunda kalan park alanı ile Germir Mahallesi 11464 ada 40 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi Beştepeler Mevkii I, II, III, IV ve V numaralı Tümülüslerin plana işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 185, 186 ve 187 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesinde Erkilet Askeri Hava Alanının mücavirinde, Havaalanı yolunun batı ve doğusunda bulunan alanlarda, imar uygulamalarında yaşanan sorunların ve devam eden hukuki davaların çözümü için imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Milli Savunma Bakanlığının, Kocasinan İlçesi, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının güneyinde ve kuzeyinde yer alan Kocasinan İlçesi, Saraybosna, Hoca Ahmet Yesevi, Hilal, Kötügöller, Fevzioğlu Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık olarak 100 ha’lık bölgede 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 98 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Talas Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 106 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kayseri Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan 115, 186, 187, 188, 2310, 2311, 2315, 2328, 2329 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Pınarbaşı Belediyesinin, Yenicami Mahallesi, 319 ada 1 parsel ve İnönü Mahallesi, 127 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih, 33 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Develi Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Tufan Doğan AVŞARGİL isminin uygun görülecek bir cadde, bulvar veya parka verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesi 10287 ada 6 parsel ile 7848 ada 2 numaralı parselin önünden geçen yola "Uzunefe Sokak" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
20.Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi 10442 ada 6 parsel numaralı alanda yapılacak olan Millet Bahçesi'ne "Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi" ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.
21.İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması” kapsamında proje için kullanılacak hibeye ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
22.Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası kaynaklarından Dünya Bankası aracılığı ile temin edilecek hibe ve kredi için KASKİ Genel Müdürlüğü ile İller Bankası arasında imzalanacak olan Alt Finansman anlaşmasına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
23.8 adet ambulans vasfını yitirmiş aracın Sağlık Bakanlığı tarafından Belediyemize karşılıksız ve bedelsiz olarak devir edilmesi talebinin görüşülmesi.
24.Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine dağıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
25.Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Cırgalan Mahallesi, 11531 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz içerisinde belirlenen alanların Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) A.Ş. adına 25 yıllığına trafo yeri olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
26.Talas İlçesi, Yukarı Talas Mahallesi, 38 ada 11 parsel numaralı taşınmaz ile Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi 1876 ada 1 parsel numaralı taşınmazın KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
27.Erciyes Teknopark ile Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü arasında bulunan 15 m yol planının deplase çalışması için Melikgazi İlçesi Köşkdağı Mahallesi 12018 ada 1 numaralı parselin yolda kalan kısmının Belediyemize terk edilmesi konusunda, 1. Komando Tugay Komutanlığı ve Melikgazi Belediyesi ile protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
28.Develi Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29.Kocasinan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 2648 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
30.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                 EK GÜNDEM

31.(1) Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesinde, Doğu Garajı civarındaki muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
32.(2)  Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Fatih Mahallesinde bulunan 573, 574, 575, 577, 580, 684, 685,686, 687, 688, 689, 690, 693, 694, 699, 702, 703, 5804, 6088, 6087, 6280 parsel numaralı taşınmazlar 5998 sayılı kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
33.(3) Develi Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 79 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
34.(4) Melikgazi Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 203, 204, 205, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
35.(5) Kayseri-Develi İl yolu Hisarcık ayrımı Develi arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
36.(6) Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi 13036 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve 13035 ada 3 parsel numaralı taşınmazın doğusundaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
37.(7) İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
38.(8) İncesu İlçesi, Süksün-Zafer Mahallesi, 1795 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih, 165 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
39.(9) Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
40.(10) Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih, 160 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.
41.(11) Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 4868 ada, 1 parsel ve 4867 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
42.(12) Talas Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 125, 127, 128, 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
43.(13) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
44.(14) Kocasinan Belediyesinin, Beyazşehir Mahallesi, 3606 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
45.(15) 2020-2021 dönemini kapsayan kış sezonunda Erciyes kayak merkezinde kullanılacak bilet fiyatlarının yeniden güncellenmesi talebinin görüşülmesi.
46.(16) Dr. Seyit Ahmet Okur isminin uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi.
47.(17) İncesu Belediye Başkanlığına 3 yıllığına tahsis edilen 38 JF 073 plakalı Semitreylerin Katı Atık Mastır Planı çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan çöp ara transfer istasyonları faaliyete geçinceye kadar tahsis süresinin uzatılması talebinin görüşülmesi.
48.(18) Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 4427 parsel numaralı, 36.993m² yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait 1/6 hissenin tamamının ''Vilayetler Evi'' olarak kullanılması için Vilayetler Birliği Başkanlığı adına tapu devrinin yapılması ve bununla ilgili işlemleri yürütmesi hususunda Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
49.(19) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihinde almış olduğu 2019/310 sayılı kararının yürürlükte kalma tarihinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması talebinin görüşülmesi.
50.(20) Şehit Eren BÜLBÜL ve Astsubay Ferhat GEDİK isimlerinin uygun görülecek bir cadde veya bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi.
51.(21) Dr. Ayhan ADA, Dr. Seyit Ahmet OKUR, Şenay ŞAHİN, Hatice UYANIK isimlerinin uygun görülecek bir cadde veya bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi.