1.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Camikebir (Suriçi) Yenileme Projesi kapsamında, Yenileme Projesi Uygulama Esaslarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.12.2019 tarih, 366 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi 4773 ada 41, 49, 94, 95 ve 96 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi 8980 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2020 tarih, 28 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen Mimarsinan Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 126, 127, 128, 129, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih, 32 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 155 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih, 92, 93, 94, 95 ve 96 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 10,73 hektar alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, Çiftlik (Dervişağa) Mahallesi, 361 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.İncesu Belediyesinin, Süksün-Zafer Mahallesi 1795 ada, 1 parsel ve 1795 ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Teşkilat, Görev ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.