Temel Görev:
Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü'nün temel görevi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çalışmalarının, yatırımlarının düzenli yürütülmesini sağlamak ve Kayseri’ye yönelik vizyon projeleri geliştirmek. Ayrıca belediyenin diğer birimlerince planlanan yatırımların etüt edilmesini, projelendirilmesini, projelerin yürürlükteki mevzuata, fen ve sanat kaidelerine göre yapılmasını sağlamaktır. Bilim Merkezi, Selçuklu Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve Belediyemizce işletilen diğer müzelerle ilgili işlerle ilgili faaliyetleri yürütmek.

Sorumluluklar:
1. Müdürlükte görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapmalarnı takip etmek organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak sevk ve idarelerini yapmak.
2. Müdürlük hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak aksayan konularla ilgli olarak Daire Başkanlığı makamına bilgi vermek, raporlar hazırlamak.
3. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer müdürlüklerle gerekli kooordinasyonu sağlamak.
4. Verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.
5. Personelin izin planlarını yaparak Daire Başkanılığı makamına sunmak
6. Gelen ve işlem yapılacak giden evrakı inceleyerek gereğini yaptırmak, imzalamak, işlemi sonuçlandırmak.
7.Müdürlük görev alanı ile ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasının yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
8. Personele üst makamlarının görüş, istek ve talimatlarını aktarmak.
9. Etüt ve Proje Daire Başkanlığının amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük planlar yapmak.
10. Bilim Merkezi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Milli Mücadele Müzesi'nin yürütülmesi için her türlü faaliyeti gerçekleşmesini sağlamak.

ULAŞIM MASTER PLANI         
Ulaşım Ana Planı'nın yapıldığı 2008 yılı ile aradan geçen zaman itibarı ile Kayseri'de nüfus artışı %40 civarında gerçekleşmiş, ulaşım ana planına girdi olan yerleşim kararlarında, iş gücü dağılımında, yeni toplu konut alanlarında ve Raylı Sistem hattının hizmete girmesi ile birlikte yerleşim bölgelerinde değişiklikler meydana gelmiş, bu durum Ulaşım Ana Planı'nın güncellenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu amaçla Kayseri Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı'nın güncellenmesi işi için Daire Başkanlığımızca ihale yapılmış ve 26.04.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak Ulaşım Ana Planı Güncellenmesi işlerine başlanmıştır.
Sözleşme tarihinden itibaren kavşaklarda trafik sayımları, hane halkı kullanıcı ulaşım anketleri, sürücü, yolcu ve yaya anketleri yapılmıştır. Yaklaşık 12.500 hanede anket yapılmış ve şehir halkının % 3,5’luk nüfusu oranında görüşü alınarak şehrin ulaşım modeli hazırlanmıştır.

Şehir trafiğinin en yoğun olduğu 125 adet kavşak belirlenerek, bu noktalarda sabah, öğlen ve akşam pik saatlerinde olmak üzere 3 farklı zaman diliminde drone'larla araç sayımı yapılarak bu noktalarda trafik akışını hızlandırmak için Kısa - Orta vadeli çözüm önerileri üretilmiş ve önerilerin bir kısmı uygulanmıştır. 

Kayseri Belediyesi
Kavşak Sayım Noktalarının Uydu Görüntüsü

Önceki yıllarda projesi gerçekleştirip, inşaatı tamamlanan Kocasinan Bulvarı üzerindeki Karayolları Kavşağı, Hastane Caddesi Kavşağı, İstasyon Caddesi Kavşağı ve Sanayi Odası kavşaklarının devamı olan Fuzuli Kavşağı, Tuna Kavşağı ve 30 Ağustos Caddesi kavşaklarında araç alt geçit projeleri hazırlanmakta olup, 2017 yılında inşaata başlanması hedeflenmektedir.
Ayrıca şehir trafiğinin en yoğun olduğu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı-Melikgazi Belediyesi, Gültepe Bulvarı Kavşakları, Kartal Kavşağı  ve Osman Kavuncu Bulvarı-Muhsin Yazıcıoğlu kesişiminde yer alan kavşaklar için avan projeler hazırlanmış, uygulama projelerinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Kayseri Belediyesi
Planlanan alt geçitlere ait örnek görsel

Ulaşım Ana Planı Güncellenmesi işi kapsamında kısa ve orta vadeli çözüm önerileri kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Raylı Sistem Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Etabı ve yeni köprülü kavşak düzenlemeleri de proje aşamasında olup 2017 yılı içerisinde uygulama projelerinin tamamlanıp ihale sürecinin başlatılması planlanmaktadır.

Kayseri Belediyesi
Planlanan yeni raylı sistem etapları

Kayseri Belediyesi
Raylı Sistem Kayseri Entegre Sağlık Kampusu Etabı

Yeni Raylı Sistem hatları için yolculuk talep tahminleri sonucu güzergahlar oluşturulmuş, Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Mobilyacılar Sitesi ve Yüksek Hızlı Tren Garı'na hizmet edecek olan yeni hat, mevcut raylı sistem güzergahına entegre edilecektir. Mevcut raylı sistem hattının Selimiye durağından Eren Yıldırım Bulvarı üzerinden devam edecek olan hat, Osman Kavuncu Bulvarı'nı kestikten sonra Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına oturacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı güzergâhından Nuh Naci Yazgan Köprülü Kavşağına yakın bir noktadan Mobilyacılar Sitesi'ne dönüş yapacaktır. Bu yeni hat kapsamında, Osman Kavuncu Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı ile kesiştiği noktalarda köprülü kavşak düzenlemeleri yapılacaktır. Ulaşım Master Planı tamamlandıktan sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün onayı akabinde tamamıyla uygulamaya geçilecektir.

KÜLTÜR ve SANAT ALANINDA PROJELER
Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi 
Önceki yıllarda Daire Başkanlığımızca projeleri hazırlatılıp Koruma Bölge Kurulundan onaylatılan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, teşhir tanzim işlerinin tamamlanmasıyla 02/05/2016 tarihinde açılmıştır.
 
Kayseri Belediyesi
Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesinden bir görünüm

Kayseri İç Kalesi Surları - Restorasyon
Kayseri İç Kalesi Beden Duvarlarının restorasyon projeleri tamamlanmış, Koruma Bölge Kurulundan onaylanmış, ihale edildikten sonra uygulamalara başlanmış olup restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

Kayseri Belediyesi
Tavukçu Mahallesi 264 ada, 2 parselde bulunan yapı

Kayseri Belediyesi
Tavukçu Mahallesi 265 ada, 7 parselde bulunan yapı

Kayseri Belediyesi
Tavukçu Mahallesi 264 ada, 23 parselde yapılan kazı çalışmaları

Meryem Ana Kilisesi Restorasyon + Teşhir tanzim
  Meryem Ana Kilisesi rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri daha önceki yıllarda onaylanmış olup, teşhir tanzim projeleri 2016 yılında Koruma Bölge Kuruluna onaylatılmıştır. Restorasyon ihalesi yapılmış olup, uygulamalar başlamıştır. 2017 yılı içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır. 

Kayseri Belediyesi
Meryem Ana Kilisesi cephesinden bir görünüm

Kayseri Belediyesi
Meryem Ana Kilisesi uygulama sonrası iç mekana ait görsel

Seyyid Burhaneddin Türbesi
Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde yer alan türbenin rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanmış, restorasyon uygulamaları başlamıştır. Seyyid Burhaneddin ve bitişiğinde Emir Erdoğmuş Türbesi toplam 170 m2 taban oturumuna sahiptir. Restorasyon çalışmaları kapsamında; zemindeki suyu kesmek için yapının çevresine drenaj yapılacaktır. Çatıdaki suyun içeriye girmesini engellemek için çatı kurşun kaplanacaktır. Yapı içerisindeki zemin özgün halindeki gibi taş kaplama yapılacaktır.  Duvarlardaki sıvalar su ve nem gibi dış etkilerden dökülmüş bakımsız durumdadır. Bu kısımlarda uzman denetiminde raspa çalışmaları yapılacak ve raspa sonrasında kireç sıva harcı üzerine boya yapılacaktır. Yine türbenin elektrik ve mekanik tüm sistemi sökülerek yenilenecektir. Yine dışarıdan  yapılacak aydınlatma ile türbenin, geceleri güzel bir şekilde görünmesi sağlanacaktır.

Kayseri Belediyesi
Restorasyon çalışmalarına başlanan türbe'den görünüm

YEŞİL ALAN-PARK ve REKREASYON ALANLARI
Keykubat Kent Parkı
Türkiye'nin en önemli aktivite alanlarından biri olacak Keykubat Kent Parkı için Daire Başkanlığımızca konsept projeler hazırlatılmış olup, uygulama projeleri çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 1,1 milyon metrekare olan Kent Parkı içerisinde; ekstrem sporların yapılabileceği macera park, yaşlılar için Kıdemli Yaşam Merkezi, konser ve şenliklerin yapılabileceği çok amaçlı alanlar, bisiklet ve koşu yolları, farklı bitkilerin yetiştiği tematik bahçe, büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınakları, dalından koparılarak meyvelerin yenebildiği meyve bahçeleri, ekolojik tarım alanları, seralar, izcilik kamp alanı, spor alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, mesire alanı gibi sosyal alanlar yer alacaktır. Ayrıca restoran ve sosyal tesislerin bulunduğu alana füniküler sistem ile yolcu taşıma yapılması planlanmaktadır. Toplam 4 adet girişe sahip olacak alanın içerisinde seyir alanları, şenlik alanlarının yanı sıra, yapay gölet de yer alacaktır. Kafeterya ve restoranların yer alacağı alanda, ziyaretçiler farklı tatlarla buluşabilecektir.

Kayseri Belediyesi
Keykubat Kent Parkı proje alanı

Kayseri Belediyesi
Keykubat Kent Parkı’'na ait görsel

Asri Mezarlık Cami ve Çevre Düzenleme
Daire Başkanlığımızca projeleri hazırlatılan bir diğer proje ise Asri Mezarlık içerisine cami ve çevre düzenleme çalışmalarıdır.
Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışıyla inşa edilecek camimizin toplam kullanılabilir alanı 1000 m² olacaktır. Geçmişten esintiler taşıyan modern bir yorum ve mimari tasarıma sahip olan camimizde hat ve tezyinat işlemeleri, cnc kesim korkuluk ve paneller, camiye özgü tasarlanan aydınlatma elemanları, minber ve mihrabı bulunacaktır.

Kayseri Belediyesi
Asri Mezarlık camiye ait görsel

 Asri mezarlık içerisine yapılan cami, hizmet binası ve gasilhane ile yıkama ve kefenleme işlemleri yapılan naaşların cenaze namazlarının kılınması, böylece tüm defin işlemlerinin tek bir merkezde toplanarak, vatandaşlarımıza modern bir cenaze hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır. Gasilhane ve hizmet binası ihale edilmiş ve inşaat çalışmaları devam etmekte olup, 2017 yılı itibarı ile hizmete girmesi planlanmaktadır.  
 Asri mezarlık girişinde bulunan mevcut mescit binası, caminin yapılması ile birlikte wc ve abdesthaneye dönüştürülecektir. Şık bir iç dekorasyona sahip olacak abdesthanelerde bulunan sıcak su ile konforlu abdest alma imkanı sunulacaktır. Hem bay hem de bayan abdesthane alanlarının bulunacağı yapı 150 m² alana sahiptir.  
 Mevcut girişin hemen sağında ve solunda bulunan çeşmelerin yanlarına yapılacak 2 adet taziye evi ile aynı anda  bir kaç cenaze sahibine ve yakınlarına hizmet edilecektir.
Organik bir yapıya sahip taziye evlerinin yapılacağı alanlardaki mevcut ağaçlar korunacak olup bu ağaçlar taziye evinin çatısından çıkacaktır. Yazın gölgeliği olan kışın ise ısıtma sistemi ile sıcak bir ortam sağlayacak taziye evleri 70 m² alana sahiptir.

Kayseri Belediyesi
Doğal Ürünler Pazarına ait görsel

Daire Başkanlığımızca 2016 yılında hazırlatılan diğer projeler ise, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde yaklaşık 30.000 m2 alana sahip Sümer parkı ve Kocasinan İlçesi Tuna Parkı'dır. Projelerin yapım ihaleleri tamamlanmış olup, 2017 yılı içerisinde hizmete açılmaları planlanmaktadır.

DİĞER PROJELER
Sosyal Yaşam Merkezleri
Önceki yıllarda ilçelerde yapılmış ve büyük ilgi gören sosyal yaşam merkezlerinden şehrin muhtelif mahallelerinde projelendirilmeye devam edilmektedir. Projeler sosyal ve kültürel işlevlerle donatılmış olup erkek ve bayan yüzme havuzları, fitness aerobik tesisleri, kurs merkezleri, sauna-buhar odaları, Düğün salonu ve çok amaçlı salonlar, kafeteryalar, açık spor sahaları bulunmaktadır. Bu projeler: 7300 metrekare inşaat alanına sahip, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, 6300 metrekare inşaat alanına sahip Mimar Sinan mahallesi sosyal yaşam merkezi, 5000 metrekare inşaat alanına sahip Köşk Mahallesi sosyal yaşam merkezi, 3800 metrekare inşaat alanına sahip İncesu sosyal yaşam merkezleridir.

Kayseri Belediyesi
Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi projesine ait görsel

Kayseri Belediyesi
İncesu Sosyal Yaşam Merkezi projesi ne ait görsel

2016 yılında Daire Başkanlığımızca yapılan diğer faaliyetler ise; Erciyes Dağı'na Kafe projesi, Develi İlçesi Otobüs Terminali projeleri, Bilim Merkezi Fen, Robot ve Sanat Atölyesi teşhir-tanzim yapım işleridir.

Kayseri Belediyesi
Erciyes Kafe projesi ne ait görsel


PROTOKOLLER İLE ÇEŞİTLİ KURUMLAR İÇİN HAZIRLANAN PROJELER
Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirilecek olan projeler için birçok kurum, kuruluş veya kişilerle ortak çalışmalar yürütülmekte olup, bu çalışmalar için gerekli protokol çalışmalarının birçoğu Dairemizce gerçekleştirilmektedir. Bunlar: 1. Komando Tugay Komutanlığı ve Melikgazi Belediyesi ile Melikgazi İlçesinde bulunan General Adnan DOĞU Kışlası içerisinde kalan ve Eski Özel İdare Binasının önünden geçen İmar yolunun açılması ve diğer imar uygulamalarının yapılması için, Emniyet Müdürlüğü ile Tavukçu mahallesindeki hizmet binasının Belediyemize devrine karşılık 2 adet yeni hizmet binası yaptırılması için, Hayırsever Mustafa ÖNER ve Durak-Hava DEMİR ile Kavakyazı 2. Mıntıka mahallesi ve Talas Mevlana mahallesine ilköğretim okuluna bağış için, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile hobi bahçesi yapımı için, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile Doğal Ürünler Pazarının işletilmesi ve teknik destek sağlanması için, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile 120 yataklı kamp eğitim merkezi ve Argıncık Amatör Spor Tesisleri yapımı için, yapılan protokollerdir.
Protokoller kapsamında Büyükşehir Belediyemizce yapılması gereken tüm projeler hazırlatılmış, birçoğunun yapım ihalesi tamamlanmıştır. 

Kayseri Belediyesi
Argıncık Amatör Spor Tesislerine ait görsel